СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К 52.051.11

 

Спеціалізована вчена рада К 52.051.11 Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від № 612 від 7.05.2019 року, яким спецраді було надано право приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління строком до 31 грудня 2020 року.

Спеціалізована вчена рада К 52.051.11 приймає до розгляду дисертації за спеціальностями:

25.00.01 – теорія та історія державного управління;

25.00.02 – механізми державного управління.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙ

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня кандидата наук.

Вимоги до оформлення дисертацій, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 року № 40.