Аспірантура

Спеціальності для вступу до аспірантури (денна та заочна форми навчання)

Галузь знань

Спеціальність

28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

08

Право

081

Право

03

Гуманітарні науки

032

Історія та археологія

03

Гуманітарні науки

033

Філософія

05

Соціальні та поведінкові науки

053

Психологія

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка


Вартість навчання, прийом 2020 року

Спеціальність

Денна форма навчання (грн.)

Заочна форма навчання (грн.)

281

Публічне управління та адміністрування

21000

16000

081

Право

21000

16000

032

Історія та археологія

15500

11500

033

Філософія

15500

11500

053

Психологія

15500

11500

051

Економіка

21000

16000


Перелік основних документів, які подають вступники
- заяву на ім’я ректора Університету;
- копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації);
- копію паспорта;
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

- особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
- дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;
- список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);
- 4 фотокартки 3x4;
- військовий квиток  (посвідчення офіцера).
Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.


Етапи вступної кампанії

 

І тур

ІІ тур

Початок прийому заяв і документів

22 лютого 2021 року

30 серпня 2021 року

Закінчення прийому заяв і документів

12 березня 2021 року

17 вересня 2021 року

Строки проведення вступних іспитів

15 березня – 26 березня 2021 року

20 вересня – 01 жовтня 2021 року

Вступні іспити з іноземної мови

15 березня – 19 березня 2021 року

20 вересня – 24 вересня 2021 року

Вступні іспити зі спеціальності

22 березня – 26 березня 2021 року

27 вересня – 01 жовтня 2021 року

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

29 березня 2021 року

04 жовтня 2021 року

Початок навчання в аспірантурі

29 березня 2021 року

04 жовтня 2021 року

Див. тут: Правила прийому до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії у Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського у 2021 році

Для уточнення інформації звертайтеся за адресою: м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33, каб.318