Leadership Development / Розвиток лідерського потенціалу університетів України

В 2016-2017 році  командою Таврійського національного університету було розроблено та подано проектні заявки щодо участі в Програмі розвитку лідерського потенціалу університетів України. Наш проект «Розвиток Інтернаціональної Компетентності Сучасного Університету» пройшов конкурсний відбір.

Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України є інноваційним проектом з формування культури лідерства у вітчизняній вищій освіті. Програма поєднує серію навчальних модулів від провідних тренерів Фундації лідерства у вищій освіті (Велика Британія), можливість здійснення навчального візиту до британського партнерського вузу, а також практику лідерського потенціалу у формі роботи над інституційним проектом змін.

Британська Рада впроваджує Програму з 2016 по 2019 рр. у партнерстві з Інститутом вищої освіти Національної академії педагогічних наук України та Фундацією лідерства для вищої освіти (Велика Британія), а також за підтримки Міністерства освіти і науки України.

У Програмі беруть участь університетські команди у складі 7 осіб, які об’єдналися для роботи над проектом інноваційних змін задля розвитку університету. Члени команди представляють усі ланки університетської спільноти – управлінську (ректор / проректор і керівник(и) структурних підрозділів), адміністративну, академічну та студентську. Кожен член команди відповідає за реалізацію певного напряму роботи над проектом змін, бере активну участь у діяльності команди і робить вагомий внесок в її успіх.

У рамках Програми університетська команда відвідує навчальні модулі у форматі «5+2»: 5 осіб беруть участь у компоненті «Командне лідерство» («Team»), а 2 особи – у компоненті «Молоді лідери» («Young leaders»).

 

Основною метою нашого проекту, що пройшов конкурсний відбір, є розробка та впровадження ефективного механізму інтернаціоналізації університету.

Цей процес є комплексним і складається з декількох етапів.

Перший етап — ідентифікація можливостей університету шляхом проведення інституційного аудиту для визначення ключових потреб, пріоритетів та завдань, відновлення колишніх академічних партнерських зв'язків.

Другий етап — розробка плану подальших дій.

Третій етап – створення відповідного підрозділу (відділу інноваційних проектів та міжнародного співробітництва), підбір персоналу відділу.

Четвертий етап — проведення заходів, спрямованих на навчання (тренінгів) та інформування зацікавлених співробітників університету, завідувачів кафедр та студентів із питань, що стосуються інтернаціоналізації університету.

П’ятий етап – розробка інформаційного ресурсу, формування бази даних партнерів, переклад сайту університету іноземними мовами.

Шостий етап — створення відповідних робочих груп із залученням студентського самоврядування, інституту філології та журналістики, інших зацікавлених кафедр та підрозділів університету.

Сьомий етап — напрацювання робочими групами пропозицій до концепції розвитку університету, що стосуються питань інтернаціоналізації.

 

Реалізація даного проекту дозволить розвинути новий потенціал університету та підвищити його інституційну спроможність.     

 

Детальніше:

http://www.britishcouncil.org.ua/programmes/education/leadership-development