English for Universities / Англійська для університетів

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського приєднався до програми Британської Ради «English for Universities” (Англійська для університетів).

 

Цей проект розрахований на:

  • Викладачів англійської мови професійного спрямування та англійської мови для академічних цілей;
  • Викладачів фахових дисциплін, що викладають англійською мовою, використовують англійську мову для досліджень чи міжнародної діяльності;
  • Студентів, для яких знання англійської мови є частиною вимог курсу чи окремого завдання університету (не враховуючи студентів, які вивчають англійську як спеціальність)

 

Британська Рада в Україні вийшла з ініціативою розпочати проект «Англійська мова для університетів» у грудні 2013 року після того, як Міністерство освіти визначило покращення рівня володіння англійською в університетах одним із пріоритетів своєї діяльності.

Мета проекту - зробити внесок у процес якісних змін щодо рівня володіння англійською мовою як викладачів, так і студентів вищих навчальних закладів України, що дозволить їм брати більш активну участь у заходах на міжнародному рівні.

Цілі проекту - сприяти процесу нарощування сталого потенціалу у галузі викладання англійської мови, для покращення володіння англійською мовою до рівня В2/С1 згідно зі шкалою Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти; сприяти запровадженню стандартів володіння англійською мовою у вищих навчальних закладах України.

Досягнення цілей здійснюється на основі експертних оцінок та рекомендацій консультантів Британської Ради.

З 8 по 12 липня викладачі ТНУ з фахових дисциплін пройшли тренінги із ATE (Acedemic Teaching Excellence).

З 14 по 19 липня викладачі англійської мови в ТНУ проходили тренінги, де вони ознайомлювались із практикою викладання ESP (English for Specific Purposes).

14 листопада в ТНУ був проведений методичний семінар для англомовних викладачів ТНУ в рамках програми British Council Ukraine “Англійська для університетів» (English for Universities). За результатами учасники отримали сертифікати.

В ТНУ планується впровадження викладання курсів різнопланових дисциплін англійською мовою.

 

Детальніше:

http://www.britishcouncil.org.ua/teach/projects/english-universities