Правила прийому

Правила прийому admin чт, 02/23/2017 - 17:03

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 2020

Додаток 1. Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання,  ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2.1. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання)  або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра

Додаток 2.2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання)   осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра з правом зарахування за  державним замовленням (згідно Додатку 2 до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2019 році (підпукт 5 пункту 6  розділу І), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 11 жовтня 2018 року № 1096)

Додаток 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, спеціаліста для здобуття освітнього ступеню магістра

Додаток 4.1. Перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної  середньої освіти) на бюджетні конкурсні пропозиції

Додаток 4.2. Перелік конкурсних предметів для освітніх центрів "Крим-Україна", "Донбас-Україна" (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Додаток 5. Правила прийому  до аспірантури для здобуття  наукового ступеня  доктора філософії  у Таврійському національному університеті  імені В. І. Вернадського  у 2020 році

Додаток 6. Правила прийому  до докторантури  для здобуття наукового ступеня доктора наук  у Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського  у 2020 році 

Додаток 7.1. Порядок прийому до Таврійського національного університету  імені В. І. Вернадського для здобуття вищої освіти вступників,  які проживають на тимчасово окупованій території України 

Додаток 7.2. Порядок прийому для здобуття освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції  (на період її проведення) 

Додаток 7.3.1. Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання іноземних громадян (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Додаток 7.3.2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання іноземних громадян, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, спеціаліста для здобуття освітнього ступеню магістра

Додаток 8. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у  конкурсному відборі до Таврійського національного університету  імені В. І. Вернадського в 2020 році 

Додаток 9.1. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 

Додаток 9.2. Таблиця відповідностісереднього балу документа про освіту, обрахованого за 4-бальною шкалою, за значенням 100-бальної шкали 

Додаток 10. Порядок Акредитації представників засобів масової інформації при Приймальній комісії Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 

Додаток 11. Перелік спеціальностей яким надається особлива підтримка