Анкетування молодих науковців

Радою молодих вчених розроблено анкету для молодих науковців Університету з метою виявлення чинників, що покращать розвиток та  рівень науки в Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського та сприятимуть  залученню молодих науковців до активної наукової діяльності.

На підставі викладеного, просимо керівників структурних підрозділів Університету провести анкетування серед молодих вчених в своїх структурних підрозділах, а заповнені анкети подати для узагальнення та обробки голові Ради молодих вчених до 01.10.2017 року.